Flowmeters – flödesmätare

Flödesmätare eller s.k. flowmeters används för att mäta hur stor mängd vätska eller gas som passerar förbi en angiven punkt i ett rörsystem. Det kan handla om att mäta vattenförbrukningen i en lägenhet eller hur många liter bensin du tankat din bil med. För att göra noggranna mätninger krävs sofistikerade flowmeters med hög exakthet i mätningarna. En typ av flödesmätare består av ett roterande hjur med vingar likt en propeller. Med dessa kan man mäta mängden vätska eller gas genom att räkna antalet varv propellern snurrar. Det finns även magnetiska flödesmätare som beräknar den volym som passerar med hjälp av electromagnetisk induktion.

Perforerad plåt och dess användningsområden

En perforerad plåt är användbart inom inom många olika områden. Den kan till exempel användas till ventilationsutblås eller olika typer av dekorationer. Ett kännetecken för perforerad plåt är att bitar har avlägsnat från metallenplattan vilket bildar hål. Dessa är oftast runda eller fyrkantiga till formen, men i stort sett vilken form som helst kan stansas ut. En rad material används till perforerad plåt men vanligast är rostfritt stål, förzinkat stål, syrafast stål och aluminium. Perforerade plåtar har bra hållbarhet i förhållande till sin vikt, och de levereras ofta som ark. En bra tumregel när man ska beställa perforerad plåt är att se efter så att den metallen som använts är resistent mot korrosion. Det vill säga att plåten inte rostar.

Perforerad plåt kan användas som skydd på till exempel en högtalare eller som anordning att hänga verktyg i en verkstad. Plåtarna sätts då upp på väggen vari man fäster krokar. Detta resulterar i sin tur i en praktisk anordning att hänga upp verktygen i. Eftersom perforerade plåtar är förutsägbara, relativt lätta att forma samt manipulera, kan man med enkelhet montera dem på en vägg. Antingen på pelare eller vertikala skenor. En annan fördel är att det i verkstäderna finns möjlighet att använda den perforerade plåten som ljudavskiljare då plåtarna kan skapa väggar klädda med isolering.