Vaccin mot skadliga vårtor

Vaccin mot Humant Papillomvirus (förkortas HPV) motverkar infektion av vissa stammar av HPV-viruset. HPV kan i vissa fall kopplas samman med utvecklandet av livmoderhalscancer, könsvårtor och andra mindre vanliga sorters cancer.

Vaccin skyddar
Båda vaccinen skyddar mot de två HPV-stammarna (HPV-18 och HPV-16) som orsakar 70% av alla fall av livmoderhalscancer, 80% av anal cancer, 60% av vaginal cancer samt 40% av cancer på vulvan. HPV-16 och HPV-18 orsakar även de flesta fall av oral cancer där HPV-virus är den huvudsakliga orsaken. Båda stammarna är även en vanlig orsak till mindre vanliga cancersorter på genitalier och könsorgan där HPV är den främsta riskfaktorn. Gardasil skyddar även mot de två stammarna av HPV(HPV-6 och HPV-11) som är orsaken till 90% av könsvårtor.

Det rekommenderas att vaccinera sig mot HPV
Världshälsoorganisationen(WHO) och anställda inom statliga organ som verkar för folkhälsa i Australien, Canada, Europa och USA rekommenderar att unga kvinnor bör vaccinera sig mot HPV för att förebygga livmoderhalscancer samt reducera antalet behandlingar mot förstadiet av livmoderhalscancer.

HPV är även den vanligaste sexuellt överförbara infektionen bland vuxna. Till exempel kommer 80% av alla kvinnor i USA  att infekteras av minst en stam av HPV innan de fyller femtio.

Även om de flesta kvinnor som har smittats med genital HPV inte kommer att drabbas av några komplikationer av viruset uppskattas det att det i världen förekommer 529 000 nya fall av livmoderhalscancer och 275 000 dör varje år.