Bör man använda vårtmedel eller ej?

Vårtor är förmodligen ett av de vanligaste kosmetiska vardagsbesvär. Jag har själv drabbats ett antal gånger. Vårtor brukar räknas som en hudinfektion som orsakas av ett virus som förkortas HPV. Viruset finns i drygt ett hundratal varianter och smittas främst via kontakt. Vårtvirus och dess symtom vårtor kan läka ut av sig själva men kan även vara riktigt seglivade och hålla i sig längre än 2 år om man inte behandlar dem. Enligt informationsportaler som jag läst som doktorn.com, netdoktor.se, vårtor.nu samt 177.se är det väldigt individuellt hur snabbt kroppen besegrar viruset och de flesta rekommenderar behandling, mycket på grund av att det kan ta mer än två år innan vårtorna är borta. Även om behandling rekommenderas är den inte alltid helt nödvändig eftersom kroppen själv kan läka infektionen, så om du har tålamod att vänta i upp till 2 år är behandling inte nödvändig.

Vanliga vårtssorter

Vårtor kan utvecklas på alla kroppsdelar men vissa drabbas oftare än andra. Den vanligaste HPV-varianten ger upphov till det som kallas den vanliga vårtan och kan utvecklas på hela kroppen, andra vanliga vårtsorter är fotvårtor och handvårtor. HPV-infektionen ger främst kosmetiska symtom i form av enskilda vårtor eller vårtkluster som beroende på hur känslig man är uppfattas som väldigt fula till knappt märkbara. Vårtorna är sällan stora, oftast är de bara ett par millimeter i diameter.

Olika vårtbehandlingar

Det finns många sorters behandlingar mot vårtor på marknaden idag. Man kan välja mellan receptfria naturläkemedel, huskurer, vårtmedel, frysbehandlingar, receptfria vårtmedel samt kirurgiska metoder. Fördelen med behandling är att man får en snabb lösning på HPV-infektionen och i stort sett alla metoder som finns idag är väldigt säkra att använda. Så det finns ingen särskilt skäl att avstå från att behandla vårtor på grund av oro att behandlingarna är farliga. Receptfria vårtmedel och naturmedel ger utmärkta resultat mot de flesta HPV-infektioner. Det enda sorts HPV-infektioner som inte svarar bra mot receptfria läkemedel är könsvårtor. Andra behandlingar som frysspray funkar bra för att ta bort fula symtom. Om receptfria metoder inte funkar kan man antingen kontakta läkare i för att få medicin utskriven eller gå till en hudvårdsklinik för att ut

De flesta brukar välja att behandla vårtor med receptfria medel, mycket på grund av även om de anses vara ofarliga kan det ta lång tid innan de försvinner. Detta är ett särskilt starkt skäl om vårtan sitter på ett synligt ställe. Vissa sorters vårtor är dessutom segare än andra. Fotvårtor är ofta sega och tar lång tid för kroppen att läka. Om du fått fotvårtor är det bra om du försöker behandla dem eftersom det inte är helt säkert att de försvinner av sig själva inom två år. Könsvårtor bör alltid behandlas.

Mindre vårtor kan försvinna av sig själv

För mindre vårtor som sitter dolt är det egentligen inte särskilt viktigt att behandla dem. Mindre vårtor brukar försvinna snabbare och risken att de sprider sig är väldigt liten. Små vårtor är oftast ett tecken på att det inte handlar om en allvarlig HPV-infektion som kroppen lättare kan bekämpa. Där kan det av bekvämlighetsskäl fungera att vänta ett tag innan behandling är aktuellt med receptfri behandling.