Flowmeters – flödesmätare

Flödesmätare eller s.k. flowmeters används för att mäta hur stor mängd vätska eller gas som passerar förbi en angiven punkt i ett rörsystem. Det kan handla om att mäta vattenförbrukningen i en lägenhet eller hur många liter bensin du tankat din bil med. För att göra noggranna mätninger krävs sofistikerade flowmeters med hög exakthet i mätningarna. En typ av flödesmätare består av ett roterande hjur med vingar likt en propeller. Med dessa kan man mäta mängden vätska eller gas genom att räkna antalet varv propellern snurrar. Det finns även magnetiska flödesmätare som beräknar den volym som passerar med hjälp av electromagnetisk induktion.