Smittorisk och symtom för könsvårtor

Kondylom eller könsvårtor är vanlig sexuellt överförbar sjukdom. Kondylom orsakas av HPV-virus som angriper underlivet och könsorgan och smittas genom sexuellt umgänge. Könsvårtor är generellt en ofarlig sjukdom med besvärliga symtom, men kan i ett fåtal fall orsaka allvarliga konsekvenser som livmoderhalscancer hos kvinnor. Det finns mycket bra informationskällor om kondylom på nätet.
Smitta

Sjukdomen smittas via kroppkontakt i samband med sexuellt umgänge men risken att smittas varierar mycket från person till person. Likt alla andra HPV-stammar påverkar kroppens motståndkraft mot viruset sannolikheten att smittas. Eftersom kroppens försvar mot HPV-virus är högst individuell kan det skilja mycket hur lätt eller svårt det är att smittas. Generellt kan man dock säga att smittorisken är relativt hög.

Symtom och tecken
Kondylom är en sjukdom som kan vara lite lurig eftersom den inte alltid visar symtom efter smitta. Och det är möjligt att smitta andra även om man inte uppvisar några synliga symtom. Det är idag inte helt känt hur många som smittade som inte visar symtom, men det kan de som är smittade och inte visar några symtom vara lika många som de som utvecklar vårtor.

Symtomen på smitta är ganska lätta att känna igen om man vet vad man ska leta efter. I normala fall tar det ett par veckor från smittotillfället för att synliga tecken utvecklas. Efter det brukar enstaka utväxter som liknar vårtor uppträda på eller runt könsorgan. Vårtorna är oftast små.

Det kan sedan variera ganska mycket hur det utvecklar sig. I många fall uppstår fler vårtor, och det är inte ovanligt att man även får vårtor runt analen. För vissa stannar det vid enstaka vårtor. I oturliga fall växer antalet vårtor till sig och kan bli riktigt många samt sprids till innanlår och runt anus. I extrema fall kan könsvårtor växa i kluster med många vårtor som kan orsaka besvär som täppa till urinör.Hos kvinnor är vårtor oftast placerade runt slidan samt runt analen. Män utvecklar oftast vårtor på förhuden samt runt urinöppningen. Det är även relativt vanligt att män får vårtor på penisskaftet.

Könsvårtor är med ett fåtal undantag en ofarlig sjukdom och besvären är huvudsakligen kosmetiska. Kondylom kan orsaka allvarliga konsekvenser, men det är inte särskilt vanligt.

De HPV-varianter som är anpassade för att infektera slemhinnor i slidan kan föra med sig väldigt obehagliga efterverkningar. Efter smitta kan cellförändringar i livmoderhalsen inträffa och leda till sjukdomen livmoderhalscancer. Det tros att HPV-stammar som angriper slemhinnor ligger bakom de flesta fall av livmoderhalscancer.

Kroppen brukar läka ut virusinfektionen av sig själv, men det kan ta lång tid. Vidare är det inte helt säkert att kondylom eller könsvårtor försvinner av sig själv. I normala fall tar det mellan ett till två år innan vårtorna försvinner och infektionen är läkt, men det kan ta mycket längre tid. Det är immunförsvaret som bestämmer hur lång tid det tar att döda virusinfektionen och få bort vårtorna.