Vanliga feluppfattningar om urinvägsinfektioner och hur de behandlas

Infektioner i urinvägar är ett vanligt hälsobesvär som många antar att det främst är ett problem som drabbar kvinnor. Detta är inte helt samt, även män drabbas men det är betydligt ovanligare. För att få lite information att utforska felaktiga uppfattningar samt om urinvägsinfektion behöver behandlas ger sidor som 177.se, doktorn.com, urinvagsinfektion.se samt internetmedicin.se en bra översikt.

Det är lätt att få uppfattningen att urinvägsinfektioner är allvarligare och vanligare än vad många tror. Även om det uppskattas att ungefär 50% av alla kvinnor och betydligt mindre andel män kommer att få minst en urinvägsinfektion under sin livstid är det inte alla som drabbas som det lätt ges sken av. Infektioner i urinvägarna är dessutom inte lika allvarliga som det är lätt att tro. I många fall läker kroppen själv ut infektionen utan behandling inom en vecka, runt en tredjedel av alla drabbade läker ut urinvägsinfektion utan behandling på runt en vecka.

Symtomen och sjukdomstillståndet är högst varierande. Det är långt ifrån alla drabbade som får kraftigt påverkat allmäntillstånd som att man känner sig rejält sjuk i samband med urinvägsinfektion. Det är förmodligen vanligare att drabbade bara känner lättare symtom som att behöva kissa oftare än normalt eller att det svider lite vid urinering snarare än påtagligt påverkat allmäntillstånd som hög feber, att man känner sig riktigt sjuk samt kraftiga symtom. Detta i kombination med att infektionen läker ut av sig själv runt en tredjedel av fallen innebär att för många är urinvägsinfektion en särskilt allvarlig sjukdom och det finns ingen anledning att bli överdrivet orolig när man drabbas. Vidare bör det nämnas att om man väntar ytterligare en vecka ökar utläkningsprocenten.
Återkommande urinvägsinfektioner eller kroniska urinvägsinfektioner är tyvärr relativt vanliga, men inte lika vanligt förekommande som många tror. Med kroniska urinvägsinfektioner menas det vanligen att en person får minst två infektioner i urinvägar inom sex månader eller minst tre på ett år. Denna grupp som har kroniska problem uppskattas ofta till mellan tre till fem procent. Däremot uppskattas det att en av tio kvinnor över 18 behandlas för minst en urinvägsinfektion per år.
En vanlig uppfattning som har ganska mycket relevans är att urinvägsinfektioner kan vara besvärlig att behandla. Det kan skilja sig mycket mellan individer hur väl de svarar på behandling samt hur bra resultat som uppnås. Behandlingarna som är tillgängliga är effektiva men den individuella variationen gör resultaten aningen nyckfulla.
Det finns ett par saker att tänka på när det kommer till om man ska behandla eller inte. I många fall kan låta kroppen läka ut infektionen och lindra eventuella symtom med exempelvis värktabletter. Om det har gått en vecka kan man sätta in behandling för att få ett snabbt slut på infektionen med antibiotika innan den förvärras. Behandling med antibiotika är säker och effektiv, men det gäller att tänka på att inte använda samma sort varje gång för att motverka resistens. Detta gäller även om en kur inte uppnått önskad effekt, då bör man byta sort.